Aviso legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e do Comercio.

Electrónico (LSSICE) a continuación expóñense os datos identificativos da empresa titular desta páxina web.

Razón social: Roberto Veiga Riveiros
Número de identificación fiscal: 32644803Y
Domicilio social: 881121562
Correo electrónico: robertolorenzo@robertoveiga.es
Teléfono: 881121562

Este sitio web foi creado pola empresa LORENZO & VEIGA con fins informativos e para uso persoal dos usuarios.

Mediante este Aviso Legal preténdese regular o acceso e uso deste sitio web, así como a relación entre o sitio web e os seus usuarios.

Ao acceder a este sitio web, acéptanse os seguintes termos e condicións:

O acceso a este sitio web é responsabilidade exclusiva dos usuarios.
O mero acceso a este sitio web non implica ningún tipo de relación comercial entre LORENZO & VEIGA e o usuario.
O acceso e a navegación por este sitio web implica a aceptación e coñecemento das advertencias legais, condicións e termos de uso nel contidos.
O titular do sitio web pode ofrecer servizos ou produtos que poidan estar suxeitos ás súas propias condicións particulares que, segundo os casos, substitúan, completen e/ou modifiquen as ditas condicións, e dos que se informará ao usuario en cada caso concreto.

 

Datos de inscrición no rexistro mercantil

LORENZO & VEIGA, sociedade constituída en Betanzos, A Coruña, mediante Escritura Pública.

Este sitio web foi creado pola empresa LORENZO & VEIGA con fins informativos e para uso persoal dos usuarios.

×
Skip to content