Política de privacidade

A finalidade desta Política de Privacidade é dar a coñecer a forma en que se recollen, tratan e protexen os datos persoais que poidan proporcionar os usuarios deste sitio web.

 

Uso e tratamento dos datos persoais

LORENZO & VEIGA recolle e trata datos persoais dos usuarios (como nome, enderezo, número de teléfono, enderezo de correo electrónico e outros similares) co fin de prestarlle os nosos servizos, proporcionarlle os produtos que solicite segundo os seus gustos e preferencias ou manter informaches das nosas novidades.

A información persoal que poida facilitar a través do sitio web será incorporada a un ficheiro propiedade de LORENZO & VEIGA.

Os empregados de LORENZO & VEIGA serán os destinatarios da información recollida. Esta empresa non venderá, arrendará nin distribuirá información persoal que se recompile sen o seu consentimento.

 

Exercicio dos dereitos: acceso, rectificación, cancelación e oposición

Os usuarios que facilitaron os seus datos persoais poderán revogar en calquera momento o consentimento outorgado para o tratamento dos seus datos persoais por escrito, a través dun correo electrónico a robertolorenzo@robertoveiga.es, enviándonos unha copia do seu DNI.

 

Seguridade da súa información persoal

Utilizamos medidas de seguridade para protexer os seus datos persoais e evitar a súa divulgación non autorizada, uso indebido ou alteración.

Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son totalmente insalvables e ningunha transmisión por Internet é totalmente segura ou libre de erros, caso en que LORENZO & VEIGA non se responsabilizará.

 

Ligazóns a sitios de terceiros

Este sitio web pode conter ligazóns a sitios de terceiros. Estes sitios teñen as súas propias políticas de privacidade que recomendamos que revise.

 

Menores

Se algún dos produtos ou servizos está dirixido a menores de 14 anos, LORENZO & VEIGA non recollerá datos persoais do menor salvo que o permita a lexislación vixente e conte co consentimento expreso dos seus pais ou titores legais.

 

Cambios na política de privacidade

LORENZO & VEIGA resérvase o dereito a actualizar ou modificar os termos da súa política de privacidade en calquera momento e sen previo aviso debido a cambios na lexislación ou ao seu criterio. As modificacións aplicaranse unicamente á información recollida despois da súa publicación efectiva.

 

Lexislación aplicable

A relación co usuario e calquera controversia derivada do uso do sitio rexerase e suxeitarase ás leis españolas.

×
Skip to content