Servizos

Realización de peritos xudiciais e de construción

Intervimos nas materias obxecto de litixio, onde se trata de aclarar cuestións técnicas ou especializadas do sector da construción e inmobiliario. Contamos cunha ampla experiencia e formación especializada que nos permite actuar como peritos ante os tribunais. Formamos parte das listas de peritos xudiciais das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Taxacións e valoracións de bens inmobiliarios

Realizamos o proceso de avaliación do valor dun inmoble para coñecer o seu prezo real no mercado. Facemos este proceso comparando a propiedade con outras propiedades similares da mesma zona, investigando os prezos de venda recentes e observando as tendencias do mercado. Utilizamos a valoración de activos inmobiliarios para comprar ou vender un inmoble, obter financiamento ou gravar impostos. Usamos o noso coñecemento e experiencia para proporcionar un informe detallado e preciso do valor da propiedade en cuestión.

Formamos parte das listas de peritos contraditorios das axencias tributarias das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Contacta connosco
×
Skip to content